Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Eli Cathrine Johansen advokat MNA

For hvert oppdrag utstedes det en oppdragsbekreftelse der timeprisen og øvrige betingelser vedrørende fakturering mm fremgår. Prisen for det enkelte oppdrag vil variere ut fra oppdragets art og vanskelighetsgrad og hvilken bistand som skal ytes. Jeg følger de retningslinjer som er fastsatt av Den Norske Advokatforeningen.

1. Alminnelige timepriser

Timeprisen for alminnelige advokatoppdrag vil variere fra offentlig sats, som for tiden er kroner 1.060,- til kroner 2. 000,-. I tillegg kommer 25 prosent merverdiavgift. 

2. Fri rettshjelp

For noen saksområder dekkes advokatbistand av det offentliges ordning med fri rettshjelp. Dette gjelder blant annet etablering og gjennomføring av tvungent psykisk helsevern, arbeidsrettssaker, personskadesaker og klagesaker etter folketrygdloven. For noen saksområder innvilges fri rettshjelp uavhengig av inntekt eller formue, mens på andre områder er det et vilkår at man har inntekt og formue under visse grenser fastsatt av staten. 

3. Rettshjelpsforsikring

I mange saker vil advokatkostnader kunne dekkes av rettshjelpsdekning som ofte er en del av innbo- og villaforsikring som kan benyttes dersom det er oppstått en tvist. Forsikringsselskapet dekker da en andel av salæret fratrukket en egenandel som den forsikrede må betale selv. Organisasjoner og foreninger har også ofte slik dekning som en del av medlemsfordelene. 

4. Aksept av oppdrag

Oppdrag anses ikke akseptert av meg før jeg har utstedt oppdragsbekreftelse, og eventuelt salærforskudd er innbetalt. I saker der advokat oppnevnes av retten, kontrollkommisjonen eller fylkesnemnda anses oppdraget akseptert når oppnevning foreligger. Jeg påtar meg ikke ansvar for oppfølging av saker før oppdraget er akseptert.

Ta gjerne kontakt med meg for mere informasjon.

KONTAKT